Resultaten voor pesten onderzoek

pesten onderzoek
Onderzoek KiVa.
Nu en in de toekomst zal de vakgroep sociologie verder onderzoek doen naar pesten en KiVa. Zo komen we steeds meer te weten over pestproblematiek en hoe we dat kunnen oplossen. Het onderzoek naar KiVa in Nederland wordt gecoördineerd door projectleider René Veenstra. René Veenstra begeleidt een aantal promovendi die specifiek onderzoek doen naar pesten of meer in het algemeen naar prosociaal en antisociaal gedrag.
Pesten en gepest worden.
Aggressive Behavior 4 269-283. Mogelijke oorzaken van pesten. Pesten of gepest worden gaat samen met verscheidene factoren. Zowel persoonlijke factoren als omgevingsfactoren kunnen aanleiding zijn betrokken te raken bij pesten. Onderzoek 145-162 wijst uit dat zowel slachtoffers als pesters vaker last hebben van overgewicht en thuis door familie vaak om hun uiterlijk geplaagd worden. Actief sportende leerlingen blijken eveneens vaker betrokken te zijn bij pesten maar zijn zelf minder vaak het slachtoffer. Daarbij blijkt een negatieve psychosociale omgeving op school samen te hangen met pestgedrag. De schoolomgeving kan pesten aanwakkeren doordat. docenten weinig om de leerlingen geven. leerlingen niets te verliezen hebben op school. leerlingen door de docenten met weinig respect worden behandeld. leerlingen selectief worden achtergesteld. de straffen per leerling verschillen en/of.
Pesten slachtoffers Cijfers NJi.
In de meeste onderzoeken naar pesten en gepest worden wordt aan de kinderen en jongeren zelf gevraagd wat hun ervaringen hiermee zijn. Doordat elk onderzoek het begrip pesten anders definieert is het moeilijk om de resultaten onderling te vergelijken. Laatst bewerkt 7 februari 2017. Gebruikte onderzoeken en/of registraties. HBSC 2009 Health Behaviour in School-aged Children. HBSC 2013 Health Behaviour in School-aged Children. de Vermeulen-Smit E et al. Gezondheid welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland HBSC 2009. de Verdurmen J Stevens G Gommans R. Gezondheid welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland.
Onderzoek Omgaanmetpesten.nl.
Marloes van Leeuwen Faesen. Maakt sterk tegen pesten. Doe er iets aan. Vriend worden van OMP. Sta Sterk op School. Startdata van trainingen workshops etc.
Pesten Maatschappijleer/-wetenschappen Onderwerpen Gammasteunpunt Profielwerkstuk Studieondersteuning Scholierenacademie Meer keuzeactiviteiten Studievoorlichting Onderwijs Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen.
Dit zou je voor je PWS allemaal kunnen onderzoeken. Naast een literatuuronderzoek naar bijvoorbeeld de verschillende vormen van pesten de oorzaken de gevolgen en preventie kun je ook zelf onderzoek naar pesten doen. Hier geven we meerdere suggesties. Vergelijk bijvoorbeeld verschillende bestaande antipesttrainingen en lespakketten met elkaar en kijk welke effecten hiervan bekend zijn. Benader vervolgens basisscholen in je omgeving die een dergelijke training gebruiken. Op welke doelgroep richt de training zich en welke resultaten zijn zichtbaar? Wat vindt de school van deze training en hebben zij suggesties ter verbetering? Als een benaderde basisschool nog geen trainingen geeft kun je voorstellen om dit samen op te zetten.
1 op de 9 jongeren wordt gepest op school RIVM.
Bijna 11 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn 3 jongeren in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door de GGD en en het RIVM. Pesten is bijvoorbeeld schelden roddelen vervelende berichtjes sturen iets afpakken spugen of iemand buitensluiten. Daarnaast geeft nog eens ruim 5% van de jongeren aan dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer geweest zijn van cyberpesten. Voorbeelden van cyberpesten zijn iemand uitschelden via de telefoon iemand in een tweet bedreigen gemene roddels over iemand verspreiden op internet of vervelende fotos of filmpjes van iemand op internet zetten.
Onderzoek Wat werkt tegen pesten? Universiteit Utrecht.
Wat werkt tegen pesten. Tussen 2015 en 2017 worden zeven veelbelovende antipestprogrammas nader onderzocht op hun effectiviteit. Tijdens het onderzoek wordt het pesten op school gemonitord. Deelnemende scholen hebben zelf gekozen met welk veelbelovend programma tegen pesten zij werken. Het onderzoek is verdeeld over drie projecten. Project 1 universele programmas. Saskia Mulder Universiteit Utrecht onderzoekt de werking van vier universele programmas. Pest Preventie School Wide Positive Behavior Support. Dit zijn programmas voor de hele klas. Project 2 selectieve programmas. Rozemarijn van der Ploeg Rijksuniversiteit Groningen en Sabine Stoltz en Yvonne van den Berg Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken twee selectieve interventies.
Feiten en cijfers Pesten op scholen Stop Pesten NU.
Het gaat om cijfers van 2012. Laatst bewerkt 12 februari 2015. Werd vaak online gepest twee keer per maand of vaker. Het HBSC onderzoek 2013 heeft ook gevraagd naar online pesten. Deze vorm van pesten komt minder voor slechts 2 procent van de leerlingen in groep 8 en 3 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt in de afgelopen maanden slachtoffer te zijn geweest van online pesten. Online gepest worden komt het meeste voor bij 13-jarigen. Het EU Kids Online onderzoek uit 2010 heeft 9 tot en met 16-jarige internetgebruikers ondervraagd over negatieve ervaringen via internet waaronder het slachtoffer zijn van cyberpesten.

Contacteer ons